Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam khai mạc Đại Hội Dân Chúa

Jun 17, 2014

Tâm thư của Ông đại diện làng .