Thánh Phanxicô Xavier Hà Trọng Mậu

Jun 17, 2014

Tâm thư của Ông đại diện làng .