ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Jun 17, 2014

Tâm thư của Ông đại diện làng .Previous page: Mẹ Têrêsa Calcutta
Next page: Giáo Hội Hoàn Vũ