Lược Sử Giáo Hội Việt Nam

Dec 24, 2010

Thư Cám ơn của Cha Giuse Hoàng Văn Luyện


Giáo Xứ Môi Khôi, ngày 15.12.2010

Kính gởi: Ông Chủ Tịch Hội Ðồng Hương Duyên Lãng

Lời đầu tiên, thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa trong Giáo Xứ Môi Khôi – trân trọng gởi lời chúc sức khoẻ và bình an của Thiên Chúa đến Ông Chủ Tịch cùng toàn thể bà con trong Hội Ðồng Hương Duyên Lãng.

Kế đến, như Quí Vị đã biết: Nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua sự bầu cử của Ðức Mẹ và Thánh Giuse, từ năm 2007 – 2010, Giáo xứ Môi Khôi – Láng Sen, Giáo hạt Vĩnh Thạnh, Giáo phận Long Xuyên đã hoàn tất một nhà thờ cho giáo điểm Sáu Bọng (khánh thành ngày 10/05/2009) và một nhà thờ cho giáo xứ (cung hiến ngày 10/10/2010).

Ðó cũng là thành quả của Quí Ân Nhân gần xa đã rộng lòng giúp đỡ, trong đó đặc biệt có Hội Ðồng Hương Duyên Lãng hải ngoại. Chúng tôi mãi mãi xin cảm tạ và tri ân những tấm lòng hảo tâm của Quí Ân Nhân.

Nguyện xin Chúa trả công bội hậu và chúc lành cho Quý Hội Ðồng Hương Duyên Lãng được dồi dào sức khoẻ hồn xác.

Nhân dịp mùa Giáng Sinh 2010 và Năm mới 2011 sắp đến:

Toàn thể cộng đoàn dân Chúa, Hội đồng Mục vụ và Linh mục phụ trách trong Giáo xứ Môi Khôi

Kính chúc Quí Hội Ðồng Hương Duyên Lãng hải ngoại Mùa Giáng Sinh An bình và Năm mới Hạnh phúc

Chúng tôi trân trọng cảm tạ và kính chào.

Thay mặt cho Giáo Xứ

Linh mục phụ trách

Giuse Hoàng Văn Luyện